ZAPOŠLJAVANJE I EDUKACIJA
U sklopu firme organiziran je edukacijski centar u suradnji s obrazovnim institucijama iz Bjelovara
VTŠ Mehatronika, Srednja obrtnička i tehnička škola