BJELOVAR

BJELOVAR

Na lokaciji Bjelovar nalazi se produkcija vezana uz metalnu industriju. Tamo se ujedno nalazi i sjedište firme Nopus...

Saznajte više
KARLSRUHE

KARLSRUHE

Ured Karlsruhe sjedište Nopus grupe te sjedište Nopus GmbH brine se o radnicima na terenu te se bavi komunikacijom s...

Saznajte više
BREMEN

BREMEN

Ured Bremen također jedna je od lokacija u kojoj se odvija produkcija vezana uz metalnu industriju i jedno je od...

Saznajte više
MANNHEIM

MANNHEIM

Ured Mannheim bavi se logistikom na području Mannheima i okolice uz brigu o radnicima i komunikaciju sa suradnicima.

Saznajte više
PRIEVIDZA (Slovačka)

PRIEVIDZA (Slovačka)

U uredu Prievidza nalazi se sjedište Nopus s.r.o

Saznajte više
PRAG (Češka)

PRAG (Češka)

Ured Prag središte je tržišta u Češkoj, a surađuje s uredima Nopus d.o.o. i Nopus GmbH.

Saznajte više
NOVI SAD (Srbija)

NOVI SAD (Srbija)

Ured u Novom Sadu podružnica je Nopusa s.r.o., u komunikaciji je i s ostalim uredima, a služi kao i mjesto gdje se...

Saznajte više
MALAGA (Španjolska)

MALAGA (Španjolska)

Ured Malaga središte je tržišta u Španjolskoj i okolici, a surađuje s uredima Nopus d.o.o. i Nopus GmbH.

Saznajte više