BJELOVAR

Na lokaciji Bjelovar nalazi se sjedište Nopus d.o.o. i Nopus PL d.o.o. Na ovoj lokaciji odvija se produkcija, razvoj, konstrukcije i inžinjering.

BJELOVAR