KARLSRUHE

Ured Karlsruhe sjedište Nopus grupe te sjedište Nopus GmbH brine se o radnicima na terenu te se bavi komunikacijom s inozemnim suradnicima i traženjem novih.