MANNHEIM

Ured Mannheim je poslovnica nopus GmbH, nopus d.o.o. i nopus s.r.o. te je središte usluga industrijskog servisa prema raznim klijentima.