Nosači industrijskih dijelova i kompjuterska animacija, trodimenzionalno mjerenje putem kamere.

 

Mehanizirana rješenja za zavarivanje

Kvaliteta predstavlja skup znanja i iskustva, a upravo je to ono što nopus posjeduje.

nopus se bavi inovativnim rješenjima za procese zavarivanja, a posjeduje redom sljedeće:

 • Mehanizirana i automatizirana postrojenja za zavarivanja
 • Podrška za lučna zavarivanja
 • Naprave za uzdužno zavarivanje
 • Kolica za zavarivanje ili traktori
 • Standardna mehanizacija koja se odnosi na komponente
 • Usluge i programi

Primjena mehaniziranih i automatiziranih sistema nudi povećanu produktivnost, dosljednu kvalitetu zavarivanja, predvidljive stope proizvodnje zavarenih dijelova, smanjenje troškova zavarivanja i dijelova.

MAG-traktor za zavarivanje s funkcijom dvostrukog plamenika

 

MAG-zavarivanje s funkcijom dvostrukog plamenika

Mehanizirano rješenje za obradu CrNi (krom-nikl) bačvi

 

Metalna tehnika

 • Proizvodnja posebnih metalnih elemenata
 • Izrada elemenata za automatiziranu proizvodnju u automobilskoj i zrakoplovnoj industriji

 

 

Mjerna tehnika

 • Kontrola kvalitete u automobilskoj i avioindustriji
 • Kontrola kvalitete na strojevima za zavarivanje
 • Kontrola kvalitete za vrijeme i nakon strojne obrade
 • Mobilna mjerna tehnika – direktno mjerenje na mjestu klijenta

 

 

Strojna obrada

Strojna obrada

CNC tokarenje

Strojna obrada metala tokarenjem uz pomoć suvremene CNC tehnologije garantira veliku preciznost, ponovljivnost i brzinu izdrade dijelova.

 

CNC glodanje

CNC obradni centar je automatizirana glodalica koja omogućuje 2,5D glodanje, precizno bušenje i narezivanje navoja. CNC glodanje s 3 osi pruža mogućnosti za izradu vrlo kompleksnih i tehnički zahtjevnih metalnih dijelova.

 

Laser

„Rezanje laserom je tehnologija koja koristi laser za rezanje materijala. Rezanje laserom se odvija direktnom kontrolom izlazne snage lasera. Materijal se ili topi, ili izgara, ili isparava, ili ga otpuhne mlaz zraka pod pritiskom, ostavljajući visoko kvalitetne rubove reza.

Prednost rezanja laserom, u odnosu na klasično mehaničko rezanje, je prije svega u jednostavnijem stezanju radnog komada i smanjuje se promjena strukture materijala radnog komada jer kod mehaničkog rezanja, alat za rezanje i radni komad su u dodiru. Preciznost rezanja je bolja, budući da se laserska zraka ne troši s vremenom. Smanjena je i deformacija radnog komada nakon rezanja, a rezanje laserom stvara i malu zonu utjecaja topline (ZUT), gdje dolazi do promjene strukture materijala i mehaničkih svojstava. Neke materijale je gotovo nemoguće rezati na tradicionalni način.“

 

CNC savijanje

CNC savijanje je proizvodni proces kojim se savijaju ploče lima pod određenim kutem. Široka paleta prizmi koje se po potrebi mijenjaju omogućavaju savijanje lima pod najrazličitijim kutevima, a u slučaju vrlo kompleksnih oblika radimo i pomoćne alate u našoj alatnici kako bi napravili traženi oblik.

 

Tehnika varenja

Tehnika varenja

Osim strojeva za automatsko zavarivanje, nopus proizvodi strojeve za ručno elektrolučno zavarivanje.

Što se tiče REL-a (ručnog elektrolučnog zavarivanja), električni luk se uspostavlja kratkim spojem – kresanjem između elektrode i radnog komada, tj. priključaka na polove električne struje (istosmjerne – DC ili izmjenične – AC). Nakon toga sljedi ravnomjerno dodavanje elektrode u električni luk od strane zavarivača, te taljenje elektrode i formiranje zavarenog spoja.

REL postupak ima široke mogućnosti primjene: kod proizvodnih zavarivanja, navarivanja i reparaturnog zavarivanja većine metalnih materijala. Ipak zbog ekonomičnosti (male brzine zavarivanja i orijentacijski 1,5 do 2 kg/depozita na sat) primjenjuje se za izvođenje kraćih zavara, obično debljine ne iznad 15 mm (20 mm) kod sučeonih zavarenih spojeva, te kraćih kutnih spojeva manje debljine zavara (gdje se obično ne traži pojačana penetracija u korijenu zavara).

Ručno elektrolučno zavarivanje se može primijeniti u svim pozicijama zavarivanja s potrebnom opremom te predstavlja ekonomično rješenje radi malog broja potrebne opreme. 

 

Razvoj

Razvoj

Siemens NX je programsko CAD / CAM / CAE okruženje koje omogućuje da se proizvod oblikuje pomoću ili bez parametara montiranjem na čvrstu ili površinsku podlogu.

Najvažnija područja primjene Siemens NX-a su:

 • Industrijski dizajn i stilizacija
 • Oblikovanje ambalaže
 • Mehanički projekti
 • Dizajn elektromehaničkih sustava
 • Mehaničke simulacije
 • Elektromehaničke simulacije
 • Dizajn trajnih alata i opreme
 • Upravljanje inženjerskim procesima

Temelj programskog okruženja su moduli za prostorno modeliranje (montaža), montažne sklopove i tehničke crteže. Za analizu čvrstoće dijelova ili sklopova u NX, koristi se metoda konačnih elemenata pomoću ugrađenog paketa NX Nastran ili drugih vanjskih proračunskih. Također, Siemens NX omogućuje analizu kinematike i dinamike mehanizama (simulacija pokreta).

Program posjeduje ugrađeni modul za generiranje alata za CNC alatne strojeve koji omogućuju programiranje obrade u punom rasponu do 5 kontinuirano kontroliranih osi. Program omogućuje stvaranje virtualnog strojnog alata i izravnu simulaciju programskog koda u radnoj okolini.

 

Usluge

Usluge
 • Remonti i odrzavanje strojnih postrojenja
 • Usluge u logistici i komisioniranja
 • Usluge strojne obrade i zavarivanja
 

Školski centar

Školski centar

Školujemo zavarivače/ice, vozače/ice kamiona, viličara, konstruktore/ice, tehničare/ke mjerne tehnike.