Razvoj

Siemens NX je programsko CAD / CAM / CAE okruženje koje omogućuje da se proizvod oblikuje pomoću ili bez parametara montiranjem na čvrstu ili površinsku podlogu.

Najvažnija područja primjene Siemens NX-a su:

  • Industrijski dizajn i stilizacija
  • Oblikovanje ambalaže
  • Mehanički projekti
  • Dizajn elektromehaničkih sustava
  • Mehaničke simulacije
  • Elektromehaničke simulacije
  • Dizajn trajnih alata i opreme
  • Upravljanje inženjerskim procesima

Temelj programskog okruženja su moduli za prostorno modeliranje (montaža), montažne sklopove i tehničke crteže. Za analizu čvrstoće dijelova ili sklopova u NX, koristi se metoda konačnih elemenata pomoću ugrađenog paketa NX Nastran ili drugih vanjskih proračunskih. Također, Siemens NX omogućuje analizu kinematike i dinamike mehanizama (simulacija pokreta).

Program posjeduje ugrađeni modul za generiranje alata za CNC alatne strojeve koji omogućuju programiranje obrade u punom rasponu do 5 kontinuirano kontroliranih osi. Program omogućuje stvaranje virtualnog strojnog alata i izravnu simulaciju programskog koda u radnoj okolini.