Osim strojeva za automatsko zavarivanje, nopus proizvodi strojeve za ručno elektrolučno zavarivanje.

Što se tiče REL-a (ručnog elektrolučnog zavarivanja), električni luk se uspostavlja kratkim spojem – kresanjem između elektrode i radnog komada, tj. priključaka na polove električne struje (istosmjerne – DC ili izmjenične – AC). Nakon toga sljedi ravnomjerno dodavanje elektrode u električni luk od strane zavarivača, te taljenje elektrode i formiranje zavarenog spoja.

REL postupak ima široke mogućnosti primjene: kod proizvodnih zavarivanja, navarivanja i reparaturnog zavarivanja većine metalnih materijala. Ipak zbog ekonomičnosti (male brzine zavarivanja i orijentacijski 1,5 do 2 kg/depozita na sat) primjenjuje se za izvođenje kraćih zavara, obično debljine ne iznad 15 mm (20 mm) kod sučeonih zavarenih spojeva, te kraćih kutnih spojeva manje debljine zavara (gdje se obično ne traži pojačana penetracija u korijenu zavara).

Ručno elektrolučno zavarivanje se može primijeniti u svim pozicijama zavarivanja s potrebnom opremom te predstavlja ekonomično rješenje radi malog broja potrebne opreme. 

Tehnika varenja